• Laravel
  • Laravel login /home route değiştirme

    Sürekli unuttuğum için not düşüyorum. Laravel projede auth login olduktan sonra /home yerine admin/home gibi farklı rotalara yönlendirmek için; /home yönlendirmesi app/Http/Middleware/RedirectIfAuthenticated.php içerisinde. public function handle($request, Closure $next, $guard = null) { if (Auth::guard($guard)->check()) { return redirect(‘/back/home’); } return $next($request); }