• Bilgi blog
  • Virtualmin/Webmin MySQL User-Database Permissions

    Webmin > MySQL Database Server sayfasını açalım. Aşağıdaki Global Options‘ın altındaki User Permissions Gelen Pencerede Create new user diyelim. Şimdi MySQL kullanıcımıza  Username ve password  belirleyip Create  yapalım. MySQL Database Server sayfasına dönelim ve ağıdaki  Global Options’ dan Database Permissions  kısmına geçelim. Create Database Permissions  diyelim ve biraz önce oluşturduğumuz MySQL kullanıcımıza hangi veri tabanında yetkili olacağını belirtelim. Databeses  Selected […]